Müzeder Hakkında

Search our Site

Müzeciler Derneği geçmişin izlerini gelecekle süren, müzeciliğin yolunu akılcılık ve bilimle aydınlatan kuşakların buluşma noktasıdır.

Dernek müzecilik camiasında mesleki kamplaşmayı önleyerek birlik ve beraberlik ruhunun güçlendirilmesi amacıyla gelişen fikirsel yapılanmanın bir sonucu olarak 1995 yılında kurulmuştur.

Kurulduğu günden bu güne kültürel ve doğal mirasın korunması, müzelere kazandırılması, müzecilerin özlük haklarının iyileştirilmesi konularında pek çok çalışma yürüten dernek, bu çalışmalarına sürekli yenilerini ekleyerek faaliyetlerine devam etmektedir.

Müzecilik faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için çalışmalar yürütmek ve bu amaçla çalışma yapan kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak destek olmak derneğimizin temel amacıdır. Bu doğrultuda ülkemizin kültür varlıklarının etkili biçimde sergilenmesi; somut ve somut olmayan kültürel mirasımızı koruma bilincinin toplumda yer etmesi; yasadışı yollarla elde edilen ve ticareti yapılan kültürel varlıklarının tespiti ve iadesi; sektör çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi, uzmanlaşmanın özendirilmesi gibi sektörün insan kaynaklarının analizi ve etkin bir şekilde yönetilmesi derneğimizin çalışmalarının yoğunlaştığı alanlardan bazılarıdır.

Müzeciler Derneği yakın bir gelecekte Türkiye Müzelerinde standartların belirlenmesi ve etik kuralların geliştirilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Özellikle ülkemiz müzeleriniz modernizasyonu ile müzelerin ekonomik ve sosyal olanaklarının iyileştirilmesi için kamu-sivil işbirliğinin sağlanmasında tutarlı ve duyarlı bir temsilci görevini başarıyla sürdürmektedir.

 

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

"Bu Web Sitesi Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır.
İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Müzeder'e aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır."