Duyurular

Search our Site

MÜZECİLER DERNEĞİ 12. OLAĞAN GENEL KURULU 
Değerli Üyelerimiz, Derneğimizin 12. Olağan Genel Kurulu 18.01.2023 tarihinde, saat 15:30'da Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde (Ankara) gerçekleştirilecektir. 
Yönetmelik gereği, bu tarihte gerekli çoğunluk sağlanamaması halinde, 25.01.2023 tarihinde, aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın Genel Kurulumuz toplanacaktır. Değerli üyelerimize saygıyla duyurulur.  
Müzeciler Derneği Yönetim Kurulu

Gündem:
1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması
2) Başkanın açılış konuşması
3) Divan heyetinin seçilmesi
4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması
5) Yönetim Kurulunun İbrası
6) Dernek Organlarının Seçilmesi
7) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
8) Kapanış

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

"Bu Web Sitesi Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır.
İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Müzeder'e aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır."